Một thời đại biến động của giới trẻ Mỹ thập niên 70

Những năm 1970 là quãng thời kì niên thiếu của tôi và cũng là giai đoạn chuyển tiếp trong văn hóa giới trẻ Mĩ – Eric Allin Cornell

Những năm 1970 được coi là thập kỉ đánh dấu “quá trình thay đổi” ở Mĩ.
TV thay vì trình chiếu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s