Tổng hợp các chòm sao liều lĩnh trong tình yêu

Không phải là người giỏi chịu tổn thương trong chuyện đem động vật , nhưng Bạch Dương vốn đã liều nên khi yêu cũng không bỏ được tính ấy.

Những chòm sao táo tợn trong tình ái
Hạng 1: Cự Giải
Cự Giải bình thường làm gì…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s