Sư Tử và những khoảng trống trong cảm xúc

Tìm hiểu về Sư Tử với lòng tự tôn cao ngất trời , nhưng trong lòng thì lại tồn tại những khoảng trống  cảm xúc rất lớn.

Sư Tử và những khoảng trống trong cảm xúc
Sư Tử- con người với lòng tự tôn cao ngất trời , chẳng…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s