Phá đường dây buôn lậu xế khủng của công an Hà Nội

Ngày 21/1, thông báo về hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm năm 2013, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về tội phạm và tệ nạn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s