Bãi tắm tiên giữa lòng Hà Nội

Xin được tiết lậu luôn là bãi tắm tiên , hay nói theo cách văn vẻ là “tắm nude” còn nói dân dã như những người ở đây là “tắm chuồng” nằm ngay dưới chân cầu Long Biên , một cây cây cầu đã có lịch sử hơn 100 năm tuổi của…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s