Năm Giáp Ngọ có nên cúng thịt ngựa lấy may?

Mâm cỗ giao thừa không nên có thịt ngựa?
dịp tết âm lịch gần kề , nhiều thông cáo trên báo chí phản ảnh “cơn sốt” thịt ngựa bạch với Cùng một tư tưởng “năm Giáp Ngọ ăn thịt ngựa bạch lấy may”.
Nghệ dân chúng gian…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s