Mercedes-Benz và Infiniti bắt tay hợp tác với nhau

Trước đây Daimler và Infiniti đã từng bắt tay chia sẻ các hệthống động cơ và hiện nay hai thương hiệu này đã đi đến một bước tiến quantrọng khi quyết định cùng nhau xây dựng các mẫu xe mới.
Người đứng đầu của thương hiệu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s