15.000 họa sĩ nhí tranh tài vòng chung khảo Hội thi Nét Vẽ Xanh lần thứ 17

Số liệu thống kê Nét Vẽ Xanh 2014
1. Vòng sơ khảo:
. Số lượng tham gia: 1.425 trường học, nhà thiếu nhi, trường chuyên biệt, thư viện quận huyện.
. Số lượng tranh: 1.096.000 tranh / 5 loại hình / 3 nhóm tuổi.
2. Vòng chung khảo:
. Tổng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s