Đặt đá xây dựng chùa Bái Chăm

Chùa Bái Chăm (tên Nôm là chùa Chăm, tên chữ là chùa Nhân Thọ) là ngôi chùa đã được xây dựng từ thời vua Trung Hưng. Tương truyền, ngày xưa, hoàng hậu họ Phạm, vợ vua Lê Dụ Tông đã về đây lập Quan Âm Thiền Tự, về sau để tri…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s