Xin làm hồ sơ Di sản văn hóa nhân loại cho Chầu văn và kéo co

Hình ảnh lễ hội kéo co làng Hữu Chấp (Hòa Long, Bắc Ninh).
Theo đó, Bộ đã có công văn gửi Thủ tướng cho phép làm các thủ tục cần thiết đối với 2 di sản văn hóa quan trọng của Việt Nam, đó là “Nghi lễ và trò chơi kéo co” có…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s