100% các đồn biên phòng có các thiết chế văn hóa

Ngay sau khi ký kết chương trình phối hợp hành động Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá- thông tin ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số (ngày 16/7/1993) lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s