100 năm và “những lớp văn hóa chồng lên nhau” trên phố Hà Nội

Hà Nội nay có “phường và phố”, Hà Nội xưa có “băm sáu phố phường” với những “Hàng Gạo, Hàng Đường, Hàng Muối trắng tinh”. Phường ở đây là phường thợ, nơi tập trung những người làm cùng một nghề thủ công, bán cùng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s