Dùng máy cẩu giải cứu nam thanh niên chui trong cống thoát nước

Sau khi thanh niên này chui vào đường ống thoát nước một thời gian mà không thấy ra, nhiều người dân đã dùng xà beng cạy các tấm bê tông lên để đưa thanh niên này ra ngoài.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ với sự hộ trợ của máy cẩu người thanh niên này đã được đưa ra ngoài với nhiều vết thương …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s