Xuất hiện clip làm thịt nai ngay tại vườn thú

Clip dài hơn 9 phút
được tải trên Youtobe với tựa đề “Bảo vệ và nhân viên vườn thủ giết nai nuôi
làm thịt”. Trong shave ghi lại cảnh làm thịt nai nuôi giữa ban
ngày của nhóm nhân viên và bảo vệ vườn thú công viên 29/3 tại Đà Nẵng. Theo chủ
nhân đoạn shave này vụ việc xảy ra vào lúc 14h30 ngày 03/…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s