Kem Tràng Tiền đã được bán giá 500 tỷ đồng

Trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2010 của Ocean Hospitality, tại khoản phải thu dài hạn khác phản ánh các khoản tiền chi ra để công ty thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản, ông Hà Trọng Nam (bên liên quan…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s