Tọa đàm và triển lãm nghệ thuật đờn ca tài tử

Tại hội thảo các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu cùng các cơ quan quản lý văn hóa, giáo dục tại TP Cần Thơ và TP HCM trình bày gần 20 tham luận về những trăn trở về việc phát triển di sản văn hóa dân tộc Đờn ca tài tử; đồng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s