Tiền Giang: Ít thí sinh chọn môn xã hội

Cụ thể, nhiều nhất là môn Hóa học (8.136/11.630 em đăng ký, tỷ lệ 69,95%), Vật lý (5.233/11.630 em đăng ký, tỷ lệ 44,99%), Sinh học (4.541/11.630 em đăng ký, tỷ lệ 39,04%). Trong khi đó, môn Lịch sử chỉ có 712/11.630 em đăng ký (tỷ lệ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s