Du khách châu Á-Thái Bình Dương bạo chi nhất thế giới

Báo cáo cho hay, chi tiêu của du khách châu Á-Thái Bình Dương dự kiến đạt gần 753 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, chiếm tới 40% trong tổng chi tiêu của du lịch toàn cầu so với tỷ lệ 25% của năm 2012.
Trong khi đó, đến năm 2030, chi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s