“Quan” Trung Quốc tự tử tại văn phòng

Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4

Người được cho là đã tử tử là ông Xu Ye’an, cục phó Cục Thư
và Cuộc gọi nhà nước Trung Quốc, cơ quan tiếp nhận thắc mắc của công dân về…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s